Data Management; van ongestructureerde gegevens naar volledige customer insight

Data Management draait om het doelmatig verzamelen en beheren van grote hoeveelheden data (big data) uit alle realiseerbare bronnen. Deze goudmijn aan informatie vormt de basis voor Data Analyses waarmee unieke inzichten worden verkregen. Deze inzichten en bijbehorende voorspellingen worden weer omgezet naar een Data Driven Marketing Strategie, waarmee de waardevolle data wordt vertaald naar gerichte marketing acties. Ter ondersteuning of ter aanvulling kunnen hiervoor diverse online marketing campagnes worden ingezet. De nieuw verkregen informatie wordt vervolgens weer onderdeel van het Data Management en zo is de cirkel rond.

Data Management is dan ook een continu proces van verzamelen en beheren van data waarbij er steeds meer verbanden worden gelegd. Van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens naar gestructureerde informatie waarmee customer insights volledig in kaart worden gebracht. Zo leer jij hoe je (potentiële) klanten optimaal kunt bedienen, hoe je nóg beter kunt inspelen op het klantgedrag en hoe je met Data Management dit gedrag zelfs kunt voorspellen!

Met Data Management een waardevolle fundering leggen voor een data driven online marketing strategie?

Maak een afspraak

Tag Management

Een belangrijk onderdeel van Data Management is Tag Management. Dit houdt in dat er zogeheten ‘labels’ aan de data wordt gehangen. Zo kun je aan de hand van een JavaScript code bijvoorbeeld het gedrag van een bezoeker op de website in de gaten houden. Bij elke specifieke actie krijgt deze bezoeker een label toegewezen. Het totaal van deze labels zorgt er vervolgens voor dat er aan de bezoeker een profiel gekoppeld kan worden. Hiermee wordt niet alleen het gedrag van bezoekers in kaart gebracht, maar kun je ook zien of de website naar behoren werkt of dat deze moet worden aangepast. 

Uiteraard heeft Tag Management niet alleen betrekking op de website, maar kun je het zo breed mogelijk inzetten. Hiermee kunnen volledige klantprofielen worden opgesteld die bijdragen om je klanten te begrijpen en om producten, diensten en ook je marketing daar nog beter op af te stemmen. Kortom, zonder Tag Management is er eigenlijk geen effectieve Data Management te voeren.

Leer je klanten begrijpen aan de hand van opgebouwde klantprofielen

Data Management; Data omzetten naar waarde

Voor welke strategie of werkwijze er uiteindelijk ook wordt gekozen, het uiteindelijke doel van Data Management is het omzetten van data naar waarde. Click Science helpt en adviseert bij het inzichtelijk maken van deze waarde als onderdeel van een goed onderbouwde en effectieve data driven marketing strategie.

Meer weten over de mogelijkheden van Data Management en hoe dit jouw marketing strategie verrijkt?
Maak een afspraak