Customer Insight; heldere inzichten om klant en prospect naar hún behoeften op maat te bedienen

Alle verkregen data uit de online marketing campagnes dragen bij aan het inzichtelijk krijgen van het klantgedrag. Bij Customer Insight draait het om het in kaart brengen en analyseren van dit klantgedrag en om de marketingstrategieën hier op aan te passen. Zodoende sluit een data driven marketing strategie steeds beter aan op de behoeften van de klant of prospect en kunnen zij ook naar deze behoeften op maat worden bediend. Met gedetailleerde Customer Insights wordt de online marketing steeds gerichter tot zelfs een marketingstrategie die op persoonsniveau kan worden toegepast. Marketing automation maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit.

Het gedrag en de behoeften van jouw klanten en prospects gedetailleerd in kaart brengen?

Maak een afspraak

Customer Journey

Om tot volwaardige Customer Insights te komen, zijn verschillende onderzoeken nodig. Voor welke personen of bedrijven zijn jouw producten of diensten interessant? Wat motiveert hen om hier gebruik van te maken? Met welke frequentie is er behoefte om deze af te nemen? Zo zijn er tal van vragen te bedenken waarvan de antwoorden de Customer Journey duidelijker maken. Welk traject legt de klant of prospect af om tot een uiteindelijk doel te komen? Bijvoorbeeld het afnemen van jouw product of dienst. Door deze Customer Journey gedetailleerd uit te werken, weet je welke interacties zij met jouw bedrijf hebben gedurende die reis. Hoe ga jij hier de ideale klantreis van maken?

Positieve klantervaring

De ideale klantreis en Customer Insights in zijn algemeenheid, hebben uiteindelijk één gezamenlijk doel: het realiseren van een zo positief mogelijke klantervaring (Customer Experience). In een tijdperk waarin het aanbod nog nooit zo groot is geweest, is juist deze positieve klantervaring de levensader van een succesvol bedrijf. Je moet bewust bezig zijn met het ‘gevoel’ dat je bij elk contactmoment aan de klant wilt meegeven. Doordat de Customer Journey in kaart is gebracht en je precies weet welke contactmomenten er in die reis zijn, kun je de klant bedrijfsbreed dezelfde positieve klantervaring laten beleven.

"Bedrijfsbreed een positieve klantervaring met de ideale Customer Journey"

Van Customer Insight naar gerichte Marketing Strategie

Voor elk bedrijf, product en dienst is de Customer Journey anders. Ook de gewenste aanpak om tot heldere Customer Insights te komen, is voor geen onderneming gelijk.  Click Science is echter specialist hierin. Wij brengen het klantgedrag voor jou in kaart en vertalen de Customer Insight naar een gerichte online marketing strategie. Altijd data driven en met lange termijn succes als focus!

Jouw online marketing strategie afstemmen op het gedrag van je klanten en prospects?
Maak een afspraak